Szkolenia BHP i P.POŻ Kraków firma Bodox

Szkolenie BHP w Krakowie

Szkolenia BHP i P.POŻ Kraków

Firma organizuje i prowadzi następujące rodzaje szkoleń:

1. Pracowników na stanowiskach robotniczych,

2. Pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych,

3. Pracowników i innych osób kierujących pracownikami,

4. Pracowników wykonujących zadania służby BHP w swoim zakładzie (zatrudniającym do 10 pracowników),

5. Pracowników inżynieryjno - technicznych,

6. Pracowników służby BHP (behapowców),

7. Pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji.

 

Szkolenia BHP i P.POŻ Kraków ma swojej ofercie również:

Firma ponadto realizuje:

- Ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,

- Opracowuje instrukcje stanowiskowe dla maszyn i urządzeń, oraz procesów technologicznych,

- Sporządza dokumentację przekazania maszyn i urządzeń do eksploatacji,

- Sporządza sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego (emisja spalin samochodów, piecy grzewczych),

- Nadzory BHP,

- Poradnictwo w sprawach pracowniczych oraz realizację zleceń po kontrolnych państwowej inspekcji pracy.

 

Katalog usług

 

Linki zaprzyjaźnione

Pozycjonowanie stron

Serwis Webasto

Spawanie plastików samochodowych

Walka z zimnem

 

data: 18.12.2012